Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Søk i:

Avgrens geografisk:

Om NSR

Nasjonalt skoleregister (NSR) viser enheter fra Virksomhets- og Foretaksregisteret (Vof) som tilhører grunnutdanningen. Skolene (bedriftene/virksomhetene) og deres eiere (foretak) skal være avstemt med VoF. NSR viser også Norske skoler i utlandet og inneholder noe tilleggsinformasjon utover det som fins i VoF.

NSR dekker flere funksjoner: 

  • som datagrunnlag for mange av Utdanningsdirektoratets øvrige systemer
  • viser internettsider for allmennheten
  • viser lukkede internettsider for (påloggede) ansatte i skolesektoren
  • viser rapporter og datauttrekk for bruk i statistikk (påloggede brukere)
  • viser spesialsider for administrasjon og vedlikehold av registeret (superbruker)
  • mottar endringsønsker til registerinformasjonen
  • ren filoverføring eller web-services for samspill med andre systemer


I Virksomhets- og Foretaksregisteret (VoF) identifiseres den enkelte enhet ved et organisasjonsnummer. Statistisk sentralbyrå (SSB) vedlikeholder VoF. NSR har også informasjon om org.nr. men har i tillegg et eget NSR-nummer eller NSR-id.

Korrekt informasjon om enhetene kan meldes inn, når det er feilregistreringer eller det skjer endringer ved enhetene som ligger i registeret. Informasjon som er registrert i VoF blir da endret av SSB, mens informasjon som kun er registert i NSR endres direkte i NSR.

NSR kan også vise bilde av skolen (men dette må først lastes inn av en pålogget bruker med rettigheter til å endre skoleinformasjonen). NSR viser også enhetens lokalisering i et kart, og denne plasseringen kan justeres av en pålogget bruker med rettigheter til det.

Brukere med rettigheter til endring i registeret må være registrert i UBAS (Utdanningsdirektoratets brukeradministrasjonssystem).

Eksterne lenker