Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Søk i:

Avgrens geografisk:

Om NSR

Nasjonalt skoleregister (NSR) viser enheter fra Virksomhets- og Foretaksregisteret (VoF) som tilhører grunnutdanningen. Skolene (bedriftene/virksomhetene) og deres eiere (foretak) skal være avstemt med VoF. NSR viser også Norske skoler i utlandet og inneholder noe tilleggsinformasjon utover det som fins i VoF.

NSR dekker flere funksjoner: 

  • som datagrunnlag for mange av Utdanningsdirektoratets øvrige systemer
  • innsynsløsning som er tilgjengelig for allmennheten
  • utvidet informasjon og rapporter tilgjengelig for pålogget brukere
  • sender endringsønsker til VoF
  • Rest-API for integrasjon med andre systemer


I VoF identifiseres den enkelte enhet ved et organisasjonsnummer. Statistisk sentralbyrå (SSB) vedlikeholder VoF.

Korrekt informasjon om enhetene kan meldes inn, når det er feilregistreringer eller det skjer endringer ved enhetene som ligger i registeret. Informasjon som er registrert i VoF blir da endret av SSB, mens informasjon som kun er registert i NSR endres direkte i NSR.

NSR kan også vise bilde av skolen, samt skolens posisjon i et kart.

Tilgangstyring av brukere registreres i UBAS (Utdanningsdirektoratets brukeradministrasjonssystem).

Eksterne lenker